Gewoon Schoon. 10 resultaten voor een gezond watersysteem

De verbetering van de waterkwaliteit stagneert. Voor een belangrijk deel zijn de lozingen vanuit diffuse bronnen hier de oorzaak van. In dit rapport wordt de praktijk beschreven van verschillende projecten die tot doel hadden de diffuse belasting te reduceren. Voor de beschreven voorbeeldsituaties is expliciet aangegeven welke processtappen een doorslaggevende rol hebben gespeeld bij het bereiken van het succes.