Skip to main content Skip to main nav

Haalbaarheidsstudie Dexfilter: Innovatie in adsorbentia (IPMV)

Dit rapport bevat de resultaten van een haalbaarheidsstudie naar het Dexfilter, een techniek die gebruik maakt van een nieuwe adsorbens - DEXSORB® - voor het het verwijderen van organische microverontrreinigingen. Het DEXfilter, een op DEXSORB® gebaseerde techniek, kan goed concurreren met PACAS, O3-zandfiltratie en GAK op geneesmiddelenverwijdering, kosten en duurzaamheid. Een pilotonderzoek in de vervolgfase moet de ontwerpaannames toetsen in de praktijk. De studie is uitgevoerd in het kader van het Innovatieprogramma Microverontreinigingen uit rwzi-afvalwater IPMV.

In het kader van het Innovatieprogramma ‘Microverontreinigingen uit RWZI-afvalwater’, is een haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd naar de potentie van het DEXfilter. DEXSORB® is een gepolymeriseerde cyclodextrine. De toepassing van cyclodextrines in waterbehandeling is innovatief: deze adsorbens is afgekeken uit de luchtverfrisser-industrie, waar cyclodextrines worden toegepast om geur te adsorberen in de lucht. DEXSORB® biedt mogelijkheden tot hoge rendementen doordat grotere organische moleculen minder worden ingevangen dan bij actiefkool adsorptie. Daarnaast kan DEXSORB® in-situ geregenereerd worden met methanol, op kamertemperatuur. De CO2-footprint is daarmee waarschijnlijk lager dan bij GAK. Het DEXfilter kan daarmee bijdragen aan de geneesmiddelenverwijderingsambities van de water- sector met een beperkte CO2-footprint.

Het DEXfilter is een opstroom mengkolom waaraan DEXSORB® korrels worden gedoseerd. Met een dosering van 200 mg DEXSORB®/l verwijdert het DEXfilter 75 tot 80 % van de 7 best verwijderde gidsstoffen. Dat is een verwijdering van 70 tot 75 % over de gehele rwzi bij een behandeling van 80 % van het jaardebiet.

De behandelkosten van het DEXfilter (0,12 - 0,16 EUR/m3) kunnen goed concurreren met de referentie-techniek O3-zandfiltratie. Ook bij een hogere DEXSORB® dosering blijven de kosten competitief (0,17 - 0,24 EUR/m3). Daarnaast is de CO2-footprint (23 tot 49 g CO2/m3) ook zeer gunstig vergeleken met de referentietechnieken. Dat komt onder andere door het feit dat DEXSORB® grotendeels bestaat uit biobased maiszetmeel. Bovendien vindt de regeneratie plaats op kamertemperatuur, in tegenstelling tot GAK.

De haalbaarheidsstudie geeft aanleiding tot een pilotonderzoek in een vervolgfase. Nieuwe ontwikkelingen in granulair DEXSORB® maken het nu mogelijk een vastbedfilter systeem te bedrijven in plaats van in een opstroom mengkolom, zoals in deze studie. Een vastbedfilter kent een aantal voordelen: het verwijderings-rendement is naar verwachting hoger en het procesontwerp wordt eenvoudiger met minder onderdelen en tanks. Het nieuwe vastbedfil- terontwerp wordt uitgewerkt in het plan van aanpak van een pilotonderzoek.