Skip to main content Skip to main nav

Haalbaarheidsstudie poederkoolosering in Nereda voor verwijdering van microverontreinigingen op rwzi Simpelveld

Poederkooldosering in Nereda®-installaties verbetert de verwijdering van microverontreinigingen en lijkt een eenvoudige no-regret maatregel om medicijnresten te verwijderen. Het scoort waarschijnlijk beter op het criteria CO2-footprint en kosten, en gelijk op de criterium verwijderingsrendement ten opzichte van poederkooldosering in reguliere actiefslibsystemen (PACAS). Dit blijkt uit deze haalbaarheidstudie die werd uitgevoerd in het kader van het thema 'Adsorptie aan Poederkool' van het Innovatieprogramma Microverontreinigingen uit rwzi-afvalwater IPMV.

In het STOWA onderzoek (2018-02) is de toepassing van poederkooldosering in actiefslibsystemen (PACAS) voor de verwijdering van microverontreinigingen onderzocht. Bij de poederkooldosering wordt het drogestofgehalte in het biologisch deel van de zuivering verhoogd. Bij toepassing in actiefslibinstallaties die vol belast worden, is deze ruimte er niet. De aerobe korrelslibtechnologie, Nereda® wordt inmiddels op zes rwzi’s In Nederland toegepast en 33 rwzi’s in het buitenland. In de Nereda® kunnen hogere drogestofgehalten worden gehandhaafd en kan deze poederkooldosering naar verwachting zonder deze beperking worden toegepast. De combinatie poederkool en Nereda® is nog niet op praktijkschaal toegepast. Voor deze studie zijn benchscale proeven uitgevoerd om vast te stellen of de combinatie poederkooldosering en Nereda® kansrijk is.

Het vervolgonderzoek op praktijkschaal op de rwzi Simpelveld van het Waterschapsbedrijf Limburg richt zich op het testen van poederkooldosering in een Nereda . Daarbij zal één Nereda®-straat voorzien worden van een poederkooldosering en de andere straat dient als referentie, conform de opzet van het STOWA-onderzoek in Papendrecht. In dit onderzoek wordt onderzocht wat de effecten van de poederkool zijn op de Nereda®-slibkorrels, en de prestaties van het systeem in de verwijdering van gangbare parameters maar ook de gidsstoffen zoals die door het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat zijn vastgesteld. Om al deze vragen te kunnen beantwoorden is een pilot nodig gedurende langere tijd op de schaal van een rwzi.

Deze haalbaarheidsstudie beschrijft de achtergronden van de techniek, de resultaten van de vooronderzoeken en eindigt met een voorstel voor een full scale pilotstudie op de rwzi Simpelveld.