Skip to main content Skip to main nav

'Habitat Suitability', an Ecological Keyfactor in standing waters

Dit STOWA werkrapport gaat over 'habitatgeschiktheid’, een van de ecologische sleutelfactoren die van belang zijn voor stilstaande wateren.

Om een beeld te vormen van de aspecten die van belang zijn voor de uitwerking van de sleutelfactor, zijn verschillende deskundigen geïnterviewd en is literatuuronderzoek gedaan. Hierbij is op een rij gezet hoe deze sleutelfactor het best kan worden ingevuld, welke methoden en tools beschikbaar zijn voor diagnose en prognose, en welke aanpak gevolgd kan worden voor een verdere uitwerking.