Skip to main content Skip to main nav

Handboek dijkbewaking

Het Handboek dijkbewaking helpt dijkwachten om verschillende hoogwatersituaties te herkennen en geeft aan waar zij op moeten letten bij het melden ervan. Vervolgstappen, zoals noodmaatregelen en monitoring, worden kort genoemd.

Dijkbewaking is onderdeel van de crisisbeheersing door waterschappen. Het betekent dat dijken worden geïnspecteerd bij aanhoudend hoog waterpeil in rivieren of aan zee. Een dijk zal niet ineens bezwijken. Eerst vertoont de dijk zichtbare tekenen van verzwakking: beschadigingen, scheuren, vervormingen, sijpelend water. Dijkbewaking dient ertoe om deze ‘faalmechanismen’ vroegtijdig waar te nemen.
     
In de crisisorganistie van waterschappen is dijkbewaking georganiseerd via dijkposten. Bij langdurige, permanente dijkbewaking wordt de dijk 24 uur per dag bewaakt, in ploegendienst. Dijkbewaking wordt uitgevoerd door personeel van waterschappen en door vrijwilligers. Zij opereren vanuit dijkposten, verspreid in het werkgebied van een waterschap. De dijkwacht meldt waarnemingen aan de dijkpost. Van daar uit wordt zo nodig overgegaan tot de uitvoering van noodmaatregelen of afgestemd met andere onderdelen van de crisisorganisatie.