Skip to main content Skip to main nav

Handboek ecohydrologische systeemanalyse beekdallandschappen

Dit handboek - dat onderdeel uitmaakt het van STOWA beekfeuilleton - ondersteunt waterbeheerders bij het maken van een goede systeemanalyse van stroomgebieden voor ecologisch herstel. Het gaat om het begrijpen van de processen die bijdragen aan het herstel van levensgemeenschappen in de beek en in het beekdal.

Tot nog toe was de kennis over processen die bijdragen aan het herstel van levensgemeenschappen in de beek en in het beekdal slechts gefragmenteerd aanwezig. Dit handboek brengt deze kennis samen voor de praktijk van het ecologisch herstel. Het accent van dit handboek ligt op de instrumenten die nodig zijn om een systeemanalyse op te stellen voor herstelmaatregelen in beken en beekdalen en richt zich op een probleemgestuurde aanpak, afgeleid van de beleidsvragen die waterschappen, terreinbeherende organisaties en anderen regelmatig tegenkomen.