Skip to main content Skip to main nav

Handboek hydrobiologie

Het Handboek Hydrobiologie biedt per biologische groep een eenduidige beschrijving van hydrobiologische onderzoeksmethoden in samenhang met voor Nederland relevante beoordelingssystemen. Primair zijn dit de maatlatten voor de KRW. Daarnaast beschrijft het diverse andere aspecten van hydrobiologisch onderzoek.

Het handboek is losbladig uitgevoerd, om aanvullingen en wijzingen gemakkelijk in te kunnen voegen. Het bestaat uit vier ringbanden.

In januari 2019 is de tekst van het handboek op enkele punten is verduidelijkt om hem zo goed mogelijk aan te laten sluiten bij de actuele KRW-maatlatdocumenten.