Handleiding model milieuimpact en energiebehoefte rwzi's

Een belangrijk aandachtspunt bij het onderzoek naar duurzaamheid op rwzi’s is of de behaalde energiebesparing dan wel extra energieproductie opweegt tegen de energie die nodig is voor de productie van de hulpstoffen die hier veelal bij nodig zijn. Vandaar dat STOWA zogenoemde GER-waarden en milieu-impactscores van de productie van deze hulpstoffen heeft laten bepalen (STOWA 2012-06).

Deze rapportage en het bijbehorende excel-model hebben tot doel concrete handvatten te bieden voor het gebruik van deze tabelwaarden. Met het model kunnen in relatieve zin twee situaties met elkaar worden vergeleken. In de rapportage wordt een toelichting gegeven op het model en worden aan de hand van het model een aantal cases uitgewerkt.