Skip to main content Skip to main nav

Handreiking beoordelen mate van maatschappelijk belang bij niet-primaire keringen

Deze handreiking geeft waterschappen en provincies een handvat voor het borgen van de waterveiligheid van niet-primaire keringen. Dit kan gebeuren door het opnemen van deze keringen in leggers en provinciale verordeningen. Maar bijvoorbeeld ook via het uitvoeren van gevolgbeperkende maatregelen en het opstellen van evacuatieplannen. De keuze wordt bepaald aan de hand van de functie van de kering, het belang van de kering en de omvang van een eventuele overstroming bij falen.