Handreiking bij rekentool voor opstellen waterbalans

STOWA heeft voor het opstellen van een waterbalans door waternet een rekentool laten ontwikkelen. Het gebruik van deze tool ondersteunen wij met een e-learning module. Er is nu ook een handleiding die gebruikers helpt bij het toepassen ervan.

Voor het waterkwaliteitsbeheer is het van groot belang inzicht te hebben in bronnen en processen die de waterkwaliteit bepalen. Inzicht in de herkomst van het water in een gebied is daarbij een belangrijke factor. Hiervoor is het nodig een waterbalans op te stellen waarin alle in- en uitgaande waterstromen worden gekwantificeerd. Een waterbalans is een noodzakelijk onderdeel van een watersysteemanalyse en vormt de basis voor de Ecologische Sleutelfactoren (zie www.ecologischesleutelfactoren.nl).

Met een waterbalans kan vervolgens een stoffenbalans worden opgesteld waarmee inzicht kan worden verkregen in de herkomst van stoffen en de belasting van het water met bijvoorbeeld voedingsstoffen bepaald kan worden. De belasting van het watersysteem is op haar beurt bepalend voor de mate waarin waterplanten kunnen gaan groeien en/of algen tot bloei kunnen komen.

Kortom: een goede water- en stoffenbalans zijn noodzakelijk om inzicht te krijgen in de waterkwaliteit en in de maatregelen die je kunt nemen om de waterkwaliteit te verbeteren.

E-learning en rekentool

Het opstellen van een waterbalans is geen sinecure. STOWA heeft om deze reden een e-learing ontwikkeld die gebruikers uitleg geeft over de te nemen stappen bij het opstellen van een waterbalans. Met een rekentool kunnen waterbeheerders vervolgens zelf aan de slag om een waterbalans op te opstellen. Het gaat hierbij om het kwantificeren van hoeveelheden water die een watersysteem inkomen (neerslag, inlaat en kwel) en verlaten (verdamping, uitlaat en wegzijging). Om het gebruik van de rekentool te vergemakkelijken, is nu ook een handreiking opgesteld. De e-learing module, de rekentool en de handreiking zijn te vinden op www.stowa.nl/waterbalans.