Skip to main content Skip to main nav

Handreiking emissiemetingen

Bepaling van buigemiddelde concentraties van relevante emissies uit het afvalwatersysteem en registratie van systeem- en gebiedskenmerken.

De kwaliteit van stadswater is afhankelijk van vele factoren, uiteenlopend van inrichting en beheer tot eenden, bladval of een regenwateruitlaat. Zinvolle maatregelen ter bestrijding van kwaliteitsproblemen kunnen pas worden genomen na inzicht in de aard en de omvang van de diverse vervuilingsbronnen.

Het meten van de vuiluitworp van een overstort of regenwateruitlaat kan een belangrijk deel van dat inzicht verschaffen. Uniforme uitvoering van de metingen en registratie van relevante stelsel- en gebiedskenmerken zijn daarbij wel van groot belang. Deze handreiking reikt de gebruikers een standaardmethodiek aan voor het uitvoeren van emissiemetingen, van de lokatiekeuzes tot de registratie van meetresultaten.

Klik hier om een exemplaar van de handreiking te bestellen.