Skip to main content Skip to main nav

Handreiking Inspectie Waterkeringen 2012. Standaard inspectieplan (plus doc invulversie) plus Quickscan Inspectiestrategie

De Handreiking Inspectie Waterkeringen 2012 vervangt de groene versie van de Handreiking Inspectie waterkeringen (2008).

De Handreiking 2012 bestaat uit drie rapporten voor verschillende gebruikers: het organisatie deel, Bouwstenen Professionele Inspecties; het technisch deel, Inspectiewijzer waterkering; het Standaard Inspectieplan. Daarnaast zijn twee andere producten ontwikkeld: het klembord met ge├»ntegreerd referentievlak en de Quickscan Inspectiestrategie, die eveneens is bijgevoegd..

Het Standaard Inspectieplan is een format voor het opstellen van het inspectieplan voor de eigen organisatie. Het bevat het raamwerk voor een compleet inspectieplan en kan verder ingevuld worden met de gegevens en procedures van de eigen organisatie. Het is dus een hulpmiddel voor de opsteller van het inspectieplan.

De Quickscan Inspectiestrategie is een manier om te inventariseren of de frequentie en de manier van inspecteren overeenkomt met de doelen die opgesteld zijn in het inspectieplan. U kunt deze Quickscan gebruiken bij het opstellen van de inspectiestrategie in uw inspectieplan of om te controleren of de gestelde doelen behaald worden met de huidige wijze van inspecteren.