Handreiking Inspectie Waterkeringen; Basisinformatie dijken en faalmechanismen

De Handreiking Inspectie Waterkeringen bestaat uit vier delen: het strategische/tactische deel, het operationele deel en twee basisrapporten met informatie over dijken en inspecties. Dit basisrapport geeft de medewerker beheer, die onder andere belast is met de organisatie en uitvoering van inspecties van waterkeringen, informatie over de basisbeginselen van regionale waterkeringen en over goed beheer.

Nadat de typering van waterkeringen zijn beschreven, wordt in het bijzonder ingegaan op de opbouw van dijken. Hierbij is veel aandacht voor de bekledingen, zoals grasmatten, steenzettingen en asfaltbekledingen.