Skip to main content Skip to main nav

Handreiking ontwerpen & verbeteren boezemkaden

De 'Handreiking ontwerpen en verbeteren boezemkaden' beschrijft verschillende aspecten van het verbeteren van de veiligheid van een boezemkade. De handreiking gaat niet alleen in op het verbeteren van de kade zelf, maar tevens op de mogelijkheid om de bescherming tegen overstromen te verhogen door het reduceren van de hydraulische belasting.

De Handreiking maakt onderdeel uit van een reeks handreikingen voor het aanwijzen, normeren, toetsen, verbeteren, beheren en onderhouden van regionale waterkeringen. Deze zijn opgesteld in het kader van het Ontwikkelingsprogramma Regionale Waterkeringen ORK, een initiatief van de Unie van Waterschappen en de provincies. Het programma wordt uitgevoerd door STOWA.