Skip to main content Skip to main nav

Handreiking ontwerpen & verbeteren waterkeringen langs regionale rivieren

Deze handreiking presenteert een methodiek voor het ontwerpen en verbeteren van waterkeringen langs regionale rivieren. Doel is te komen tot een landelijk uniforme uitwerking voor ontwerp en verbetering van de betreffende waterkeringen door de provincies.

De Handreiking maakt onderdeel uit van een reeks handreikingen voor het normeren, toetsen, verbeteren, beheren en onderhouden van regionale waterkeringen. Deze zijn opgesteld in het kader van het Ontwikkelingsprogramma Regionale Waterkeringen ORK, een initiatief van de Unie van Waterschappen en de provincies, dat wordt uitgevoerd door STOWA.