Skip to main content Skip to main nav

Handreiking voor evenementen in, op, met, boven en rondom water

Er worden steeds vaker evenementen georganiseerd in en op wateren die niet zijn aangewezen als zwemwater. Deze wateren hoeven niet te voldoen aan de kwaliteitseisen voor zwemwater en bijbehorende controles. STOWA en stichting RIONED hebben met name voor deze situaties een landelijk toepasbare handreiking opgesteld.

Het aantal 'waterevenementen' dat wordt georganiseerd, neemt toe. Denk aan cityswims, triathlons, survivalraces en modderraces. Gemeenten en waterschappen willen bewoners en bezoekers van hun gebied op een verantwoorde manier laten genieten van het water. Hoewel dat steeds schoner wordt, is het niet overal en altijd verstandig dit soort evenementen te laten plaatsvinden. Om een goede afweging te kunnen maken waar, wanneer en onder welke voorwaarden een evenement kan plaatsvinden hebben STOWA en stichting RIONED deze handreiking opgesteld.

De handreiking helpt gemeenten, waterschappen, GGD's en andere verantwoordelijken om initiatiefnemers en organisatoren van evenementen in, op, rondom of met water of modder te ondersteunen bij hun keuzes. De handreiking beoogt, via adviezen en bespreekpunten, evenementen mogelijk te maken op een zo verantwoord mogelijke manier.