Historische sluizen en stuwen, waardering en instandhouding

Het standaardwerk ‘Historische sluizen en stuwen, waardering en instandhouding' geeft de waterkeringbeheerder handreikingen om behalve vanuit veiligheidsaspecten ook vanuit een cultuurhistorische optiek op verantwoorde wijze met historische kunstwerken om te gaan.