Hoe verder met dynamisch kustbeheer?

Deze notitie gaat over dynamisch kustbeheer: wat is het, wat zijn de doelen, hoe staat het ervoor, wat is er (nog) voor nodig en welke ideeën hebben beheerders voor de toekomst?

De notitie is geschreven op verzoek van STOWA en Rijkswaterstaat Waterdienst en heeft de volgende doelen:

  • Het leveren van input voor de Strategienota Koers 2009-2013 van STOWA en voor de (kennis)­agenda van Rijkswaterstaat (RWS);
  • Verkrijgen van een meer fundamenteel inzicht in vragen en (kennis)behoeften die be­heerders op dit vlak hebben;
  • Inzicht geven in de stand van zaken wat betreft de Derde Kustnota (VenW, 2000). Hierin is als actiepunt opgenomen 'het waar mogelijk toepassen van dynamisch kustbeheer langs de Neder­landse kust, ten behoeve van het herstel en het vergroten van de veerkracht van de kust'. Het initiatief voor het toepassen van dynamisch kustbeheer ligt volgens de Nota bij waterkering-­ en terreinbeheerders.

De informatie in deze notitie is gebaseerd op gesprekken met STOWA en Rijkswaterstaat, rapporten en beleidsnota’s (zie literatuurlijst), presentaties en een kort onderzoek naar de stand van zaken langs de kust. Om de vragen over en ervaringen met dynamisch kustbeheer in beeld te krijgen, hielden STOWA en RWS op 27 mei 2010 een workshop. Van deze workshop is een apart verslag gemaakt; de belangrijkste punten uit de presentaties en de discussies zijn verwerkt in deze notitie.