Skip to main content Skip to main nav

Inspectie van droge veenkaden

Het rapport 'Inspectie van droge veenkaden' presenteert de resultaten van de eerste en tweede fase van het 'Droogteonderzoek Veenkaden'. Het rapport vormt een betrekkelijk feitelijke bundeling van de resultaten van de verschillende deelonderzoeken van het onderzoeksprogramma, en omvat bijdragen van verschillende deskundigen.