Skip to main content Skip to main nav

Integrale kwaliteitszorg bij asfaltdijkbekledingen

Wanneer heeft een asfaltdijkbekleding een goede kwaliteit? Dat wil zeggen: wanneer voldoet het product aan de eisen die worden gesteld door de gebruiker? Dit rapport biedt de gebruikers een praktisch handvat om de kwaliteit van een asfaltbekleding te borgen gedurende alle fasen van de levensduur van de bekleding.

Welke eisen aan de bekleding moeten worden gesteld, is afhankelijk van de functies die de bekleding moet vervullen. Als een lange levensduur geëist is, moet de bekleding duurzaam bestand zijn tegen alle optredende belastingen, ook klimatologische. Als een goede begroeibaarheid geëist is, levert dit eisen op aan onder meer de openheid en structuur van de bekleding.

Gedurende de levensduur van dijkbekledingen moet de aandacht van de dijkbeheerder gericht zijn op instandhouding van de benodigde kwaliteit van de bekleding, zodat de primaire veiligheidsfunctie kan worden vervuld. Maar ook de secundaire functies kunnen dus op deze wijze worden benaderd. Dit proces is te definiëren als integrale kwaliteitszorg bij het in stand houden van de te vervullen functies van asfaltdijkbekledingen. Hoe dit kan gebeuren, valt te lezen in dit rapport.