Skip to main content Skip to main nav

Kennisoverzicht kleinschalige maatregelen in Brabantse beken

Dit rapport geeft een overzicht van kennis die is opgedaan bij het inzetten van kleinschalige maatregelen in Brabantse beken.

Per type kleinschalige maatregel zijn de effecten op de waterkwaliteit en de ecologie van het oppervlaktewater inzichtelijk gemaakt en vertaald naar concrete aanbevelingen, die vervolgens als leidraad bij beheer kunnen dienen. Bij het rapport zit ook een poster met een overzicht van mogelijke maatregelen.