Skip to main content Skip to main nav

Korte termijn droogteonderzoek veenkaden in retrospectief

Dit rapport blikt terug op de resultaten die zijn geboekt bij het korte termijn onderzoek naar verdroging van veenkaden. Dit onderzoek werd gestart direct na de veenkadedoorbraken bij Wilnis en Terbregge (in de zomer van 2003) om antwoorden te vinden op de meest prangende vragen van dat moment.