Laboratoriumexperimenten met thermomostabiel ferritine voor fosfaatverwijdering

Verslag van het laboratoriumonderzoek door TU Delft i.o.v. STOWA naar het toepassen van het eiwit ferritine voor het verwijderen van fosfaat. De technologie kan zowel voor nabehandeling van effluent als voor defosfatering van oppervlaktewater ingezet worden.

De technologie kan zowel voor nabehandeling van effluent als voor defosfatering van oppervlaktewater ingezet worden. Zeer lage fosfaatconcentraties lijken haalbaar (0,01 mg/l ortho-fosfaat). Wel worden de kosten momenteel nog hoog ingeschat. De onderzoekers verwachten echter dat het systeem door verdere optimalisatie ook economisch interessant kan worden gemaakt.