Managementsamenvatting Geautomatiseerd Draaiboek Hoogwater Boezem

Een recent ontwikkeld hulpmiddel voor peilbeheerders is het geautomatiseerd Draaiboek Hoogwater. Het geeft de benodigde acties en informatiestromen weer tijdens een hoogwater. In opdracht van STOWA begeleidde Royal Haskoning de ontwikkeling van dit systeem via een afstudeeronderzoek.