Marktconsultatie slibdroging en slibontwatering

Dit rapport bevat de resultaten van een onderzoek dat STOWA heeft laten doen naar de beschikbaarheid en mogelijkheden van nieuwe technologieën om slib te ontwateren en/of te drogen.

Nieuw dient hierbij geïnterpreteerd te worden als: technologieën die buiten de in Nederland bekende en gebruikelijke technieken voor slibontwatering en slibdroging van communaal slib worden toegepast. Het product van de consultatie zijn factsheets waarin de belangrijkste resultaten zijn samengevat. De marktconsultatie is in de volgende fasen uitgevoerd: inventarisatie, vaststellen selectiecriteria, opstellen definitieve selectie, opstellen factsheets.