Materiaalfactoren boezemkaden

Dit rapport doet verslag van de studie naar het afleiden van materiaalfactoren voor boezemkaden. Deze studie is uitgevoerd in het kader van het opstellen van de 'Handreiking ontwerpen & verbeteren boezemkaden', die onderdeel uitmaakt van het Ontwikkelingsprogramma Regionale Keringen (ORK).