Microverontreinigingen in het water. Een overzicht

Dit rapport geeft een belangwekkend overzicht van de huidige stand van zaken op het gebied van zogenoemde micoverontreinigingen in het water.

De term microverontreinigingen is een verzamelnaam voor een grote groep stoffen met verschillende toepassingen en uiteenlopende chemische eigenschappen. Het gaat om geneesmiddelen, hormonen, weekmakers, brandvertragende stoffen, geperfluoreerde verbindingen, bestrijdingsmiddelen en biociden, geurstoffen, UV-filters, antioxidanten en meer. Door voortschrijdende kennis en steeds geavanceerdere analysemethoden komen er steeds meer stoffen bij. Ook microplastics en nanodeeltjes vallen onder de microverontreinigingen.

Het rapport gaat onder meer in op de aangetroffen concentraties, de (mogelijke) effecten op mens en dier en op de mogelijke maatregelen om de emissies naar het watermilieu terug te dringen. Ook komen kort de beleidsontwikkelingen rond dit onderwerp aan bod. Het rapport is met name bedoeld voor bestuurders, beleidsmakers en technologen uit de watersector.

Tegelijkertijd met dit rapport is ook een brochure (2014-44) verschenen. Klik HIER voor een download.