Skip to main content Skip to main nav

Naar een draaiboek voor veenkaden bij droogte

Het rapport 'Naar een draaiboek voor veenkaden bij droogte' geeft aanbevelingen voor het treffen van voorbereidingen teneinde gesteld te staan voor de veiligheid van droogtegevoelige veenkaden tijdens droogte.

Het rapport is samengesteld op basis van de conclusies en ontwikkelde inzichten van de verschillende activiteiten en onderzoeken die zijn uitgevoerd in het kader van het onderzoeksprogramma Droogteonderzoek veenkaden. Belangrijk onderdeel van het rapport vormt een voorlopige methodiek voor de beoordeling van de veiligheid van een kade bij droogte.