Skip to main content Skip to main nav

Nieuwe neerslagstatistieken voor het waterbeheer: extreme neerslaggebeurtenissen nemen toe en komen vaker voor

STOWA heeft de klimaatscenario’s van het KNMI uit 2014 laten verwerken in nieuwe neerslagstatistieken. Hieruit blijkt dat de hoeveelheid neerslag bij extreme neerslaggebeurtenissen in het huidige klimaat gemiddeld tien procent hoger ligt dan in eerdere statistieken. Deze toename betekent dat een gelijke neerslaghoeveelheid nu ook ongeveer 2 keer zo vaak voorkomt. U leest er meer over in deze folder.

Hoe vaak regent het, hoe hard en hoe lang? En hoe veranderen de neerslaghoeveelheden in de toekomst? Krijgen we te maken met grotere extremen? De antwoorden op deze vragen zijn van groot belang voor het waterbeheer in Nederland. Waterschappen maken gebruik van deze informatie bij het beoordelen, inrichten en beheren van hun watersystemen. Vandaar dat STOWA de nieuwe klimaatscenario's heeft laten verwerken in nieuwe neerslagstatistieken voor het waterbeheer.

De informatie over de kans op extreme neerslag zit voor een groot deel vervat in neerslagstatistieken. Deze zijn gebaseerd op langjarige neerslagreeksen, teruggaand tot 1906. De statistieken geven inzicht in de hoeveelheid neerslag van een extreme neerslaggebeurtenis van een bepaalde duur (bijv. de hoeveelheid neerslag in 4 uur, 24 uur of vier dagen), bij een bepaalde frequentie (eens in de tien, vijftig of honderd jaar). In 2014 heeft het KNMI met het oog op klimaatverandering nieuwe klimaatscenario’s gepresenteerd, de zogenoemde KNMI’14­ klimaatscenario’s. In opdracht van STOWA hebben het KNMI en HKV Lijn in water deze scenario’s toepasbaar gemaakt voor het waterbeheer.

Nieuw is dat de onderzoekers bij het bepalen van de nieuwe neerslagstatistieken de meetreeksen van De Bilt voor zowel neerslag als verdamping hebben gecorrigeerd voor de klimaattrend, die vanaf het begin van de jaren tachtig zichtbaar is. Hierdoor geven de nieuwe statistieken een beter beeld van het klimaat van nu. Dit beeld bevestigt wat veel mensen al langer denken: extreme neerslaggebeurtenissen vinden vaker plaats en de hoeveelheden neerslag liggen hoger, gemiddeld 10 procent zoals blijkt uit de statistieken (zie tabel 1). De nieuwe neerslag gegevens zijn te vinden op meteobase.nl, de online database van STOWA met neerslag- en verdampingsgegevens.

Het rapport 'Actualisatie metegegevens waterbeheer 2015' bevat een uitgebreide toelichting op deze data en een verantwoording over de gevolgde werkwijze bij het afleiden van de nieuwe neerslagstatistieken.