Optimalisatie WKK en Biogasbenutting

Dit rapport bevat de resultaten van een systematische vergelijking van de verschillende mogelijkheden voor optimale benutting van biogas uit slibvergisting. Ook worden er in dit rapport handvatten aangereikt voor een zo efficiënt mogelijke benutting van biogas in een Warmte Kracht Koppeling, wat nu gebruikelijk is op rioolwaterzuiveringsinstallaties.

oorgaans gebruiken waterzuiveringsbeheerders het uit slbvergisting verkregen biogas als brandstof voor een Warmte Kracht Koppeling. Deze produceert elektriciteit voor de rwzi. De vraag is of dat (nog) efficiënter kan. Daarbij komt dat er de laatste jaren steeds meer nieuwe energietechnieken op de markt komen die gebruik kunnen maken van biogas, zoals ORC en Brandstofcel. Ook kan biogas worden opgewerkt tot groen gas, iets wat past in de productie van duurzame energie die de overheid voorstaat. Tegen deze achtergrond is in deze studie een systematische vergelijking uitgevoerd van de verschillende mogelijkheden voor benutting van biogas. Daarbij is gekeken naar energieopbrengst, duurzaamheid en kosten.

Het onderzoeksproject maakt onderdeel uit van De Energiefabriek en werd mede gefinancierd door het Innovatieprogramma Kaderrichtlijn Water van het Ministerie van EL & I.