Plan van Aanpak gebiedsgerichte uitwerking risicobenadering of MLV

Momenteel wordt verkend wat de mogelijkheden en consequenties zijn van meerlaagsveiligheid voor overstromings- risicobeheersing. Er zijn al diverse onderzoeken uitgevoerd die de nodige inzichten hebben opgeleverd. In eerste instantie ging het om de gebiedspilots MLV die hebben geleid tot een synthese rapport (onder leiding van RWS Waterdienst). Hierna zijn verdere verkenningen gedaan waarin is gekeken naar de effectiviteit van de lagen op dijkringniveau.

Het doel van dit plan van aanpak is het schetsen van een (modulair) stappenplan waarmee op systematische manier kansen en mogelijkheden voor maatregelen in de verschillende lagen van MLV kunnen worden verkend en geĆÆdentificeerd. Het gaat hierbij om een maatschappelijke afweging waarbij gekeken wordt naar meerdere belangen, waaronder kosteneffectiviteit.

Deze afweging wordt gemaakt als input voor de (bestuurlijke) keuzes die gemaakt moeten worden voor de te stellen eisen aan waterveiligheid (de Deltabeslissing waterveiligheid zoals voorzien in 2015). Hierbij wordt ingegaan op de vraag:

  • hoe een dergelijk eindresultaat er uit kan zien en kan worden gepresenteerd;
  • hoe mogelijke opgaven kunnen worden bepaald en hoe de consequenties van maatregelen in kaart kunnen worden gebracht;
  • welke hulpmiddelen en kennis beschikbaar is om deze efficiĆ«nt te bepalen;
  • welke stappen in het regioproces en eventueel met bestuurders hierbij gewenst zijn.