Prioritering schadebeelden bij visuele inspectie

Het STOWA/VIW-rapport ‘Prioritering schadebeelden bij visuele inspecties’ beschrijft een methode voor het vertalen van visuele waarnemingen bij reguliere inspecties van waterkeringen, via een zo objectief mogelijke diagnose en prognose in een goed onderbouwde handeling. Dit gebeurt door de inspectieresultaten te koppelen aan de resultaten van de vijfjaarlijkse toetsing en de daarbij onderzochte faalmechanismen. De sterkte van de relatie tussen waarneming en faalmechanisme bepaalt de mate van handelingsprioriteit.

De methode werd ontwikkeld en getest in een inspectieproject van Waterschap Rivierenland en FUFGRO. Hierbij maakte het waterschap gebruik van de binnen het VIW-programma ontwikkelde DIGIspectiemodule en de visuele gids voor schadebeelden (eveneens een VIW-product).