Skip to main content Skip to main nav

Proeftuin Persleidingen fase 2. Inventarisatie en basisonderzoek

De Proeftuin persleidingen verzamelt praktijkervaringen met persleidingen. Dat gebeurt op een gestructureerde wijze, via een stappenplan voor onderzoek naar de conditie van deze leidingen. De stappen zijn ‘inventarisatie’, ‘basisonderzoek’ en ‘verdiepend onderzoek’. Onderzoek naar de conditie van persleidingen is bij beheerders vaak nog geen reguliere activiteit. De ervaringen zijn dan ook nog niet uitgekristalliseerd in breed aanvaarde standaarden. Wel kunnen de in het rapport beschreven tips en aandachtspunten leidingbeheerders voor onnodige kosten behoeden.

Persleidingen zijn een belangrijke schakel in het afvalwatersysteem: ze transporteren het ingezamelde afval- en regenwater naar een rioolwaterzuiveringsinstallatie. Het beheer van persleidingen zal de komende jaren, door de vaak al hoge leeftijd van persleidingen, steeds meer aandacht vergen en hopelijk ook krijgen.

Deze publicatie is een update van het Stichting RIONED/STOWA rapport 2015-21. Het vult de ervaringen aan met onderzoek op het niveau ‘basis’ en bevat enkele inhoudelijke correcties.In het vervolg van deze proeftuin gaan de deelnemers met verdiepend onderzoek aan de slag.

Stichting RIONED en STOWA willen deze handreiking met het voortschrijden van de ervaringen aanvullen. Graag nodigen we u uit daaraan bij te dragen door ook uw ervaringen met onderzoek van persleiding te delen via info@rioned.org met als onderwerp: 'reactie op proeftuin persleidingen'. Voor het gestructureerd verzamelen van de benodigde informatie over de conditie van uw persleidingen kunt u het invulformulier (in excel) gebruiken.