Skip to main content Skip to main nav

PROMOTOR. Gebruikershandleiding plus instrument (update 4.3)

De traditionele toetsing van regionale waterkeringen op hoogte geeft vaak conservatieve uitkomsten, omdat de factoren die de waterhoogte bepalen veelal worden ‘gestapeld’. Er wordt geen rekening gehouden met de kans dat al deze effecten tegelijkertijd voorkomen. PROMOTOR, een probabilistisch model om regionale waterkeringen op hoogte te toetsen, doet dit wel. Gebruikers kunnen bij een gegeven overschrijdingsfrequentie het bijbehorende hydraulische belastingniveau berekenen, of andersom, bij een gegeven kruinhoogte de overschrijdingsfrequentie berekenen.

Dit rapport begeleidt gebruikers bij het afleiden van extreme water­standen en de toetsing op hoogte van regionale keringen met PROMOTOR. PROMOTOR is totstandgekomen in opdracht van de provincies Zuid­-Holland, Noord­-Holland, Utrecht en STOWA.

Hieronder