Quickscan innovatiemogelijkheden waterkeringen in de Waterwet

Deze quickscan brengt op hoofdlijnen in beeld wat de kansen en belemmeringen in de Waterwet en bijbehorende uitvoeringsregelingen zijn voor het toepassen van innovaties bij het versterken van (afgekeurde) waterkeringen. Bijvoorbeeld ten aanzien van piping.

In de Quickscan wordt gepoogd antwoord te geven op drie specifieke vragen:

  1. Welke kansen en belemmeringen bieden de Waterwet en de bijbehorende toets- en ontwerpvoorschriften voor de toepassing van nieuwe technieken?
  2. Onder welke voorwaarden mogen waterbeheerders afwijken van voorgeschreven technieken?
  3. Wat is er nodig om bestaande voorwaarden (als deze knellen) aan te passen?