Skip to main content Skip to main nav

Referenties en maatlatten voor overige wateren (geen KRW-waterlichamen)

Dit rapport geeft een beschrijving van de referenties en maatlatten voor zogenoemde overige wateren. Op basis hiervan kunnen doelen worden afgeleid en maatregelen worden genomen om te voldoen aan de bijbehorende maatlatscores voor waterplanten, macrofauna, algen en vissen.

Voor het afleiden van doelstellingen voor zogenoemde overige wateren (geen KRW-waterlichaam) is in opdracht van IPO, Unie van Waterschappen en STOWA een speciale handleiding opgesteld (STOWA 2013-20). Dit rapport geeft een beschrijving van de maatlatten voor de (kleinere) watertypen ter aanvulling op de maatlatdocumenten voor de waterlichamen zoals in 2012 zijn aangepast voor de natuurlijke wateren (STOWA 2012-31) en de kunstmatige wateren (STOWA 2012-34).

Voor nadere informatie wordt naar deze documenten verwezen. Dat geldt specifiek voor enkele soortenlijsten uit de bijlagen. Hiermee wordt voorkomen dat exact dezelfde informatie bij wijzingen leidt tot aanpassingen in meerdere documenten.