Skip to main content Skip to main nav

Sleutelfactor Context. Handvatten voor maatschappelijke afwegingen

Dit rapport beschrijft de ontwikkeling van de sleutelfactor Context. Het is een analyse-instrument bestaande uit een checklist en een GIS-instrument. Dit instrument faciliteert het gesprek over te realiseren waterkwaliteit met de omgeving en geeft het inzicht in win-win situaties en meekoppelkansen die maatregelen in en rond het watersysteem opleveren. Anderzijds kan het instrument helpen verklaren waarom waterkwaliteitsdoelen (nog) niet gehaald zijn.

De ecologische sleutelfactoren zijn ontwikkeld om het watersysteem systematisch te analyseren. Per ecologische sleutelfactor komt informatie beschikbaar die feitelijk en zo waardevrij mogelijk is samengesteld. Dit biedt inzicht in knelpunten bij het verbeteren van de waterkwaliteit en helpt bij het formuleren van denkbare maatregelen en besluitvorming daarover.

De sleutelfactor Context brengt de (maatschappelijke) ruimte voor te overwegen maatregelen in beeld door het inzichtelijk maken van de effecten van maatregelen op de maatschappelijke baten. Deze informatie over de impact van maatregelen op het watersysteem geeft belangrijke aanvullende informatie ter ondersteuning van de (bestuurlijke) besluitvorming.