Slibketenstudie

De voornaamste aspecten die in de ketenstudie (van afvalwater tot en met de slibeindverwerking) geanalyseerd worden, zijn energie en kosten. Tevens is rekening gehouden met kwaliteits- en duurzaamheidsaspecten en wettelijke bepalingen. Ter ondersteuning van de vergelijking van de ketenscenario's is een rekenmodel ontwikkeld.

Twee belangrijke conclusies uit het rapport zijn:

  • Biologische fosfaatverwijdering heeft een gunstige invloed heeft op de totale slibketen (verlaging energieverbruik en slibeindverwerkingskosten).
  • Slibgisting leidt tot een verlaging van de kosten voor de slibeindverwerking (minder droge stof per ie). In de slibketens waar de energie van het slib in de slibeindverwerking efficiĆ«nt wordt aangewend, is slibgisting ongunstig voor het energiesaldo van de totale keten.

Deze conclusies zijn onderbouwd en gekwantificeerd met rekenmodellen. Tevens zijn de gehanteerde uitgangspunten toegelicht. Bij het rapport is een CD-rom gevoegd met de rekenmodellen waarmee de modellen aangepast kunnen worden aan de lokale situatie.