Skip to main content Skip to main nav

Stabiliteit van veenkaden tijdens droogte. Case studie

Het rapport 'Stabiliteit van veenkaden tijdens droogte. Case studie” beschrijft de resultaten van de analyse van de stabiliteit van een vijftiental veenkaden tijdens droogte. Het rapport beschrijft de algemene bevindingen van de analyse. De resultaten van de beschouwing van de verschillende veenkaden (de cases) zijn gepresenteerd in de bijlagen.