Skip to main content Skip to main nav

Stabiliteit veenkaden. Stand van zaken

Deze notitie is een voorlopig advies - op basis van ontwikkelde kennis en inzichten - hoe waterkeringbeheerders die veenkaden hebben, zich kunnen voorbereiden op komende droge perioden.