Skip to main content Skip to main nav

Stand van zaken pathogenen, antibiotica en antibioticaresistentie

Deze rapportage geeft een samenvatting van de kennis, maar ook van de ontbrekende kennis over de aanwezigheid van deze micro-organismen en stoffen in Nederlands oppervlaktewater, via welke route zij in het water terecht komen en wat de gezondheidsrisico’s zijn voor diverse gebruiksdoeleinden. De aanbevelingen geven handvatten voor verder onderzoek, maar ook voor visie- en beleidsvorming over hoe om te gaan met gezondheidsrisico’s bij verschillende gebruiksdoelen van water.

Er is in Nederland toenemende discussie over de mogelijke verspreiding van (dier)ziektes, antibiotica en antibioticaresistente bacteriën vanuit de veehouderij naar de mens. Deze ziekteverwekkers, antibiotica en antibioticaresistente bacteriën zijn ook in oppervlaktewater en afvalwater aanwezig. Bij de waterschappen komt dan ook regelmatig de vraag terecht in hoeverre dit voorkomt en wat de gezondheidsrisico’s zijn. Er was echter nog geen goed overzicht over wat er bekend is en wat er nog moet worden onderzocht. Dit rapport voorziet hierin.

Dit rapport is opgesteld in opdracht van Waterschap Aa en Maas. De bevindingen zijn echter voor een veel breder waterschapspubliek relevant. Vandaar dat het ook is uitgebracht als STOWA-rapport.