Terugwinning van fosfaat uit rwzi's experimenten op praktijkschaal met groen fosfaat uit het BCFS proces

De wereldvoorraad fosfaaterts is beperkt. Om die reden is er steeds meer belangstelling voor terugwinning en hergebruik van fosfaat uit stedelijk afvalwater, mits dit aan bepaalde kwaliteitseisen voldoet. Het zogenoemde stripperwater van BCFS rwzi’s met hoge fosfaatconcentraties, leent zich in principe goed voor terugwinning. Op rwzi Deventer zijn praktijkexperimenten gedaan. In het rapport worden de ervaringen beschreven.