Uitwerking ecologische sleutelfactor Habitatgeschiktheid

Dit rapport beschrijft de filosofie en de uitwerking van de ecologische sleutelfactor Habitatgeschiktheid voor stilstaande wateren, zoals meren, sloten en kanalen. Het in orde zijn van de fysieke omstandigheden van een water is - naast factoren als belasting door voedingsstoffen, organisch afbreekbare verbindingen en toxische stoffen - van belang voor ene goede ecologische waterkwaliteit en het hale van KRW-doelen.