Vergelijkend onderzoek MBR en zandfiltratie RWZI Maasbommel

In 2002 zijn STOWA en Waterschap Rivierenland op rwzi Maasbommel een onderzoek gestart naar de toepasbaarheid van een membraanbioreactor (MBR) en nageschakelde continue zandfiltratie. Tijdens het onderzoek is voor beide systemen gebleken dat vergaande verwijdering van stikstof en fosfaat haalbaar is. Naast de verwijdering van stikstof en fosfaat is tijdens het onderzoek inzicht verkregen in de verwijdering van diverse microverontreinigingen. Het onderzoek heeft aangetoond dat de conventionele technieken ‘goede concurrentie’ vormen voor de nieuwe MBR-technologie.