Verkenning professionaliseren inspecties op basis van het International Levee Handbook

STOWA zoekt continu naar mogelijkheden om in Nederland ontwikkelde kennis en methodieken uit te wisselen met partners in het buitenland. Zo heeft de STOWA een bijdrage geleverd aan delen van het International Levee Handbook (2013), het internationale handboek voor het ontwerp, de aanleg, het beheer en onderhoud en de beoordeling van waterkeringen. Daarnaast heeft de STOWA de Handreiking Inspectie Waterkeringen, een belangrijk document in het kader van de Zorgplicht Primaire waterkeringen, in het Engels gepubliceerd op de website www.Inspectiewaterkeringen.nl.

Maar welke buitenlandse kennis en ervaringen zouden de Nederlandse waterkeringenbeheerders op hun beurt kunnen benutten? Om die vraag te beantwoorden heeft het programma Professionaliseren Inspecties Waterkeringen opdracht gegeven dat International Levee Handbook nog eens nader te bestuderen om kansen te signaleren voor de verbetering van de Handreiking Inspectie Waterkeringen. Deze studie resulteerde in voorliggende publicatie.

De aanbevelingen voor de handreiking zijn:

  • De handreiking is met name gericht op het inspecteren van schades. Maar het waarnemen ?en registreren van niet-schade situaties kan juist ook waardevol zijn. Deze inspectie op basis van (niet-schade)indicatoren biedt met name een kans voor de beoordeling van niet genormeerde waterkeringen of bij de beoordeling van boezemkades, waarbij de dagelijkse situatie nagenoeg gelijk is aan de normsituatie. ?
  • Het verwerken van de methodiek ‘risico-gestuurd inspecteren’ in de handreiking. Deze methodiek heeft met name effect op de inspectiefrequentie en -intensiteit. Met behulp van deze werkwijze kunnen in bepaalde situaties de middelen doelmatiger worden ingezet. ?
  • De handreiking kan beter en explicieter de verbinding leggen tussen het inspectieproces en het onderhoudsproces. ?