Verkenning samenwerkingsvormen Waternood en KRW verkenner

STOWA heeft voor het afwegen van maatregelen i.k.v. GGOR en de KRW afzonderlijke instrumenten laten ontwikkelen. In het rapport ‘Verkenning samenwerkingsvormen Waternood en KRW-Verkenner’ is onderzocht op welke manier deze beide instrumenten kunnen samenwerken, zodat waterbeheerders meer inzicht krijgen in overlappende effecten van beide typen maatregelen.