Skip to main content Skip to main nav

Verkenning van de potentie van metagenomics voor monitoring van waterkwaliteit

In aansluiting op een eerder onderzoek naar het voorkomen van de grote modderkruiper en de rode Amerikaans rivierkreeft in de Krimpenerwaard (Zuid-Holland) is een oriënterend onderzoek gedaan naar de mogelijkheden die een brede eDNA-screening biedt om op snelle en eenvoudige wijze een beeld te krijgen van de biodiversiteit en de waterkwaliteit in deze polder. Dit rapport bevat de resultaten van dit onderzoek.

Het onderzoek heeft bijgedragen aan de verdere ontwikkeling van de techniek en inzicht gegeven in de mogelijkheden die de techniek biedt bij het in beeld brengen van organismen in oppervlaktewater. Het rapport is technisch van aard. Het rapport is toeleverend aan vervolgonderzoek.

Het onderzoek werd uitgevoerd door Orvion in samenwerking met RAVON, het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard, de Natuur- en Vogelwerkgroep Krimpenerwaard (NVWK), Het Zuid-Hollands Landschap (ZHL) en Oasen N.V.