Skip to main content Skip to main nav

Verkenning van het PHAREM filtersysteem, een zuiveringstechniek voor de verwijdering van microverontreinigingen op rioolwaterzuiveringen

Dit rapport bevat de resultaten van een verkennende studie naar het Pharem Filtration System (PFS) in het kader van het Innovatieprogramma Microverontreinigingen uit rwzi-afvalwater IPMV. Het doel was vooral te achterhalen of met PFS voldoende verwijderingsrendement behaald kan worden om te voldoen aan de verwijderingseisen van het programma.

In deze verkenning kon niet worden aangetoond dat de techniek voldoet aan het IPMV haalbaar­heidscriterium voor de verwijdering van minimaal zeven van de elf gidsstoffen met een rende­ment van >70%. Omdat dit het belangrijkste haalbaarheidscriterium is, wordt het onderzoek hierbij beëindigd. Er zal geen nader pilotonderzoek worden uitgevoerd in Nederland in het kader van IPMV.