Versneld ophogen regionale keringen. Handreiking vanuit en voor de praktijk, deel 1

In dit rapport worden de uitkomsten beschreven van acht uiteenlopende casussen van kadeverbeteringsprojecten. Binnen elke casus is gezocht naar de ‘versnellers’ en de ‘vertragers’ in het proces. Wat hierbij opvalt is dat vooral in de voorbereiding substantiële winst valt te boeken: bij de vertragers ligt het zwaartepunt bij de initiatief- en verkenningsfase en bij de versnellers worden vooral mogelijkheden gezien bij de verkenning- en planuitwerkingsfase.

Sinds het doorbreken van een veendijk bij Wilnis in 2003 staan regionale keringen volop in de belangstelling. Er zijn en worden nog volop plannen gemaakt voor kadeverbeteringen. In de praktijk blijkt echter dat het tempo waarin kadeverbeteringen worden gerealiseerd, niet altijd overeenkomt met de gewenste planning. Hierdoor komt de beoogde planning vanuit het Bestuursakkoord om de regionale keringen in 2020 op hoogte te hebben, onder druk te staan. Tegen deze achtergrond is deze handreiking opgesteld.

Op basis van de acht beschreven casussen is een procesaanpak beschreven die benut kan worden voor het versneld ophogen van regionale keringen en een set praktische handvatten om belemmeringen weg te nemen.