Skip to main content Skip to main nav

Versnelde herbevochtiging verdroogde veenkaden

Het rapport 'Versnelde herbevochtiging verdroogde veenkaden' geeft een verkennend overzicht van denkbare maatregelen om verdroogde veenkaden versneld te herbevochtigen. STOWA heeft met het oog hierop een praktijkproef uitgevoerd waarbij kaden werden behandeld met een zgn. surfactant. In het rapport staan de resultaten van deze proef. Dit rapport besteedt tevens aandacht aan de mogelijkheden om de verdroging van een veenkade te vertragen.